Instagram Facebook

Z racji faktu, iż już na etapie pisania scenariusza jesteśmy czynnie zaangażowani w projekt filmowy możemy tworzyć dla filmu odpowiednie warunki do rozwoju i jednocześnie eliminować zagrożenia. Czynniki ryzyka, które pojawiają się na etapie produkcyjnym mogą negatywnie wpływać na efekt końcowy, czyli film. Zaangażowanie na każdym etapie produkcji filmowej, pozwala budować odpowiednie środowisko dla rozwoju projektu i natychmiast eliminować ryzyko. Nasz model inwestycyjny zapewnia Inwestorom solidny udziału w zyskach generowanych przez film, a także przejrzystą i transparentną politykę raportowania i rozliczania wpływów. Co z kolei przekłada się na wysokie poczucie komfortu naszych partnerów biznesowych.

Nasze działania koncentrujemy na kinie komercyjnym, które daje możliwość dotarcia do masowej publiczności. Takie podejście do filmu jako produktu masowego przekłada się na wyniki finansowe projektu dając perspektywę wysokiej stopy zwrotu. Jesteśmy od początku procesu inwestycyjnego odpowiedzialni za wszystkie formalności związane z podpisywaniem umów inwestycyjnych. Film jest produktem długowiecznym, którego komercjalizacja może trwać nawet 30 lat. Nasi inwestorzy uczestniczą w zyskach filmu przez cały okres jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, co czyni ten produkt niezwykle atrakcyjnym.