GRIZZLY MOVIE INVESTMENTS
Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Stawki 2 A / 133
00-193 Warszawa

MARKETING I PROMOCJA

+48 609 607 100
agnieszka.krawczak@grizzlymovie.com

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

+48 783 507 426
sylwia.suminska@grizzlymovie.com

BIURO

biuro@grizzlymovie.com

NAPISZ DO NAS

Administratorem państwa danych osobowych jest Grizzly Movie Investments Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ulicy Stawki 2a lok. 133. Inspektorem ochrony danych jest Pan Marek Pióro CISA, CISM, CGEIT, CRISC z którym można kontaktować się pisząc na adres jak poniżej lub na adres e-mail iod@grizzlymovie.com Inspektor Ochrony Danych Grizzly Movie Investments sp. z o.o. Sp. K. ul. Stawki 2a lok. 133 00-193 Warszawa Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na pisma i wnioski. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. Podanie danych jest dobrowolne. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Grizzly. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do przeniesienia Państwa danych. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grizzly, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.